رنگ آمیزی بزرگسالان / Adult Coloring

رنگ آمیزی بزرگسالان
رنگ آمیزی بزرگسالان هنر نیست ولی میتواند باشد!رنگ آمیزی بزرگسالان ریختن لایه لایه رنگ است بر یک مشت خط بی روح، هدف در ابتدا رفع استرس و تنش بود، رفته رفته نقاشان بالقوه که می بایست در نوجوانانی و جوانی راه هنر در پیش می گرفتند ولی مسیر پر پیچ و خم زندگی، آنان را به سمت و سویی دیگر کشانده بود ظهور کردند و آنچنان رنگ را بر خطوط پاشیدند که گویی نقاشی چیره دست تابلویی بدیع آفریده.
آری رنگ آمیزی بزرگسالان را می توان شبه هنر دانست، شبه هنری نویافته.
کتابکده مهر در جهت کمک به این شاخه کوچک هنری در پی چاپ و انتشار کتاب های رنگ آمیزی بزرگسالان و تهیه بهترین ابزار رنگ آمیزی بوده و خواهد بود.

نمایش 1–12 از 275 نتیجه

کتاب رنگ آمیزی

کتاب رنگ آمیزی کارت رنگ

۷۵,۵۰۰ تومان
-72%

تخته شاسی رنگ آمیزی

آویز رنگ آمیزی نماد ماه ها

۹,۹۰۰ تومان
-72%

تخته شاسی رنگ آمیزی

آویز رنگ آمیزی ماندالاها

۹,۹۰۰ تومان
-64%
۱۳,۵۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان

کتاب رنگ آمیزی

کتاب جنگل های گرمسیری

۶۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
-50%
۱۷,۵۰۰ تومان
-50%
۹,۵۰۰ تومان