شکایات

    مشتریان گرامی میتوانند در صورت وجود هرگونه شکایت و انتقاد از نحوه ارایه خدمات و یا نحوه برخورد پرسنل و کارشناسان کتابکده مهر پیام خود را بصورت مستقیم به بخش مربوطه از طریق فرم روبرو و یا شماره تماس ۰۲۱۷۷۵۲۳۴۵۰ برای ما ارسال نمایند

    پیام شما برای ما ارزشمند است و در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد