آیا به راستی کتابهای رنگ آمیزی بزرگسالان در کاهش استرس و رفع تنش موثر است ؟

آیا به راستی کتابهای رنگ آمیزی بزرگسالان در کاهش استرس و رفع تنش موثر است ؟
تحقیقات به عمل آمده در سال۱۹۲۵ توسط نولان لوئیس بعنوان یک تحلیل‌گر روانی  نشان داد نوجوانان در مدارس بیشترین رغبت را به دروس هنر مخصوصا نقاشی نشان می دهند و احساس آرامش بعد از رنگ آمیزی اثرات بسیار مثبتی روی عملکرد ذهنی آنان دارد.
از سال ۲۰۱۰ میلادی محققان دریافتند رنگ آمیزی اثرات بسیار مثبتی بر کاهش استرس و رفع تنش و بهبود آلزایمر بر روی بزرگسالان دارد .
رنگ آمیزی به نوعی بازگشت به دوران کودکی و آشتی با کودک درون است .
دو سال بعد ناشرین اقدام به چاپ کتابهای مخصوص رنگ آمیزی با هدف استفاده به وسیله بزرگسالان نمودند
نتیجه بسیار جالب بود
استقبال از این کتابها خارج از حد تصور بود و تقریبا در طول دو سال کتابهای رنگ آمیزی بزرگسالان جایگاه ویژه ای روی پیشخوان کتابفروشی ها به خود اختصاص دادند .
به مرور رغبت کاربران کتابهای رنگ آمیزی برای رنگ کردن تصاویر با طرح ماندالا ناشرین کتاب ها را بر آن داشت تا بیشتر به چاپ کتابهای رنگ آمیزی با طرح های ماندالا بپردارند

ماندالا

کلمه “ماندالا” یک اصطلاح سانسکریت است. ساده ترین ترجمه این کلمه “دایره،” است
یک ماندالا دایره ایست پیچیده که در هزار توی خود در نهایت به یکپارچگی میرسد وبه نوعی ماکت خود زندگی است – یک نمودار کیهانی که ما را از محیط به مرکز رهنمون میشود

چرخه بی وقفه کاینات، زمین، خورشید، ماه و ستارگان و مشاهده یکپارچگی حیرت آور در عین این تکاپوی پیچیده

ماکتی که ماندالا از جهان ارائه می دهد همان توصیفی است که ادیان و مکاتب مختلف ارایه میکنند
در مذاهب  ابراهیمی ((اسلام ،یهود و مسیحیت)) و آیینهای هندو، زرتشت وبخصوص  بودیسم این طرح های دایره ای بوضوح به چشم میخورد “ا گرد نشستن سرخ پوستان و مغولها و حتی  فرم چادر مغولی ،معماری اسلامی، همه و همه  نشانی از ماندالا است .
اگر از نگاه ادیان ابراهیمی به این مقوله “تمایل انسان برای کشیدن و به کار بردن نقوش ماندالا” نظر کنیم، انسان به عنوان اشرف مخلوقات تجلی خدا است، پس ابر انسان یعنی تصویر تجلی خدا بر زمین. به بیان ساده تر تصاویر ماندالایی از جمله تصاویری هستند که الگوی تصویری مفهوم خدا بر زمین هستند.